Category Archives: Practice / Training

Målsetting

” Selv en reise på 1000 mil, starter med et første enkeltskritt”.

Motivasjon er motoren i alt vi gjør => motor trenger drivstoff. Det er også en fordel å ha en viss styring over denne energien, som kommer ut slik at motoren ikke går på tomgang, eller går feil vei => Bruk av målsetning har den funksjonen at du får rettet den energien du har i en bestemt retning.

Målsetting den mest benyttede strategien for å jobbe med motivasjon i praksis:

≈ Langsiktige mål.

≈ Kortsiktige mål

≈ Daglige mål.

≈ Resultat mål => Mest hensiktsmessig ved langtidsmålsetting => ingen kontroll over. Eks: vær, vind, konkurrenter , skade, sykdom etc.

≈ Mestrings /Prosess / Ferdighets mål => har kontroll over. Eks: ferdighet, teknikk og handling. De resultatmålene du har bestemt deg for, vil bestemme kriteriene for prosess / mestringsmålene du har satt deg -> Konsekvensanalyse.

≈ Drømme mål => har den funksjon at de kan være med å bryte barrierer.

≈ Konsekvensanalyse => analyse av hva som kreves av fysiske, tekniske og mentale egenskaper for å nå resultatmålet.

Langtidsperspektiv:

Hvor langt vil du nå i din idretts karriere? Det er lov å drømme, trenger ikke å være realistisk => slik skjer utvikling -> ha visjoner. Mange utøvere har opplevd at den største bremsen på egen utvikling har vært mangel på visjoner og tro på eget potensial.

Sett opp Resultatmål og Mestringsmål.

1) Sett opp langsiktige drømmemål.

Hva er ditt potensial hvis alle dine egenskaper videreutvikles, og du får full klaff i det meste du foretar deg?

2) Sett opp drømmemål for det kommende året.

Korttidsperspektiv:


3) Sett opp realistiske  Resultatmål for det kommende året.

4) Foreta en Konsekvensanalyse => analyse av hva som kreves av fysiske, tekniske og mentale egenskaper for å nå resultatmålet.

5) Sett opp Prosess / Mestring / Ferdighets mål =  Konsekvensanalyse + egen kapasitet i øyeblikket.

Når du har foretatt analysen, så kan du i praksis glemme resultatmålene og kun konsentrere deg om ferdighetsmålene => fordi??? -> mest hensiktsmessig å fokusere på det man har kontroll over + det foregår i nåtid!!!

6) Sett opp daglige mål for hver økt -> diskuter gjerne med trener, men til syvende og sist er det DU som setter målene. Husk å evaluere i etterkant om du klarte å nå målet ditt.

Hvor mange mål bør jeg ha?

Start med et mål pr økt. Viktig å evaluere egen innsats etter hver gang så du kan svare på: – hva var målet for denne økten og i hvor stor grad følte jeg at jeg nådde målet. ( eks skala fra 1-10). Det kan også være nyttig med en skriftlig kommentar => eks: Mål: spille avslappet. Vurdering: 6, binder meg for mye når jeg må være nøyaktig på posisjon.

Etter hvert kan du prøve å ha flere mål for en økt => hva fungerer best for deg?

Huskeliste for utarbeiding av gode mål ”De ti bud” (Gould, 1993):

1)    Sett mest mulig spesifikke og kvantifiserbare (målbare) mål.

2)   Sett utfordrende men realistiske mål.

3)   Sett både kortidsmål og langtids mål.

4)   Legg større vekt på prosess må¬ enn resultatmål.

5)   Sett både for trening og konkurranse.

6)   Sett positive mål.

7)   Sett konkrete datoer for når målene skal være nådd.

8)   Sett opp arbeidsstrategier for å nå målene.

9)   Skriv daglig logg og noter etter hvert som du når målene.

10)  Feedback, justering og evaluering er avgjørende for suksess.

Uansett hvor mange mål du har satt eg for fremtiden, er DET DU GJØR I DAG, avgjørende for hvor langt du vil nå til slutt!!!!!!!!!!!

Dette er en kort liten mal jeg synes er nyttig i arbeid med målsetting. Materialet er i hovedsak hentet fra Idrettens Mentale treningslære.

Det er mye mer jeg kan skrive om målsetting, men dette kan være en start for de som er interessert 🙂

God Jul og Godt Nyttår folkens. Lykke til med arbeidet.

Line

Advertisements

Todays workout

I have never been a big fan of running. It is hard to get motivated and I have a knee that doesn’t like it. When I work out I have to be “doing something”, like play with a soccer ball etc. So in the wintertime I usually go Cross-country skiing. It is a great work out. I work on my stamina and core muscles. Just about every muscle in my body gets a workout. And….getting to be out in fresh air and surrounded with great scenery is defiantly a bonus.

After being Jet lagged coming from Taiwan, and having a bad cold, I finally got to go skiing today. It was beautiful mild weather and the sun was shining. You could tell that winter is starting to give in.
This made it an extra tough workout today. The snow was wet and heavy. For 1 hour i skied efficiently. It felt great.

Now i feel ready for a session at the pool table later today!!!

LK